Dlaczego właśnie ta szkoła?Dowiedz się!

01

Zespół Szkół Technicznych

To dynamicznie rozwijająca się placówka oświatowa oferująca kształcenie w Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia,
Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz Branżowej Szkole II Stopnia.

02

Zespół Szkół Technicznych

Technikum w Strzyżowie zajęło 24 miejsce
w województwie podkarpackim uzyskując tytuł "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2023".
Postawiliśmy również na kształcenie zawodowe, ponieważ w obecnych czasach na rynku liczą się przede wszystkim praktyka i umiejętności.

03

Zespół Szkół Technicznych

Swoją ofertę kieruje do młodych ludzi,
dla których ważne jest zdobycie zawodu oraz uzyskanie solidnego wykształcenia opartego na doświadczeniu.

Zdawalność egzaminu maturalnego za rok szkolny 2022/2023

ZST

Język polski

100%

ZST

Język angielski

100%

ZST

Język niemiecki

100%

ZST

Matematyka

96%

Kraj

Język polski

96.5%

Kraj

Język angielski

96.1%

Kraj

Język niemiecki

87.7%

Kraj

Matematyka

83.5%


Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie za rok szkolny 2022/2023Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe tj. tytuł technika w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023 uzyskało:

ZST

Egzamin zawodowy

94.3%


Technik informatyk

Technik handlowiec

Technik ekonomista

Technik fryzjer

Technik informatyk

Technik handlowiec

Technik ekonomista

Technik fryzjer

Technik mechanik

Technik pojazdów

Technik logistyk

Technik analityk

Technik mechanik

Technik pojazdów

Technik logistyk

Technik analityk

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa:

» Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym
w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością.

» Praktyka zawodowa dla wszystkich uczniów ZST (oprócz uczestniczących w projektach, których celem jest organizacja zagranicznych praktyk zawodowych) organizowana jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.


Praktyki zagraniczne:

» Praktyki zagraniczne stały się nieodłączną, ważną
i niezwykle atrakcyjną częścią kształcenia w Zespole Szkół Technicznych. Uczniowie odbędą praktyki
w nowoczesnych przedsiębiorstwach niemieckich.
Pozwoli to poznać specyfikę funkcjonowania
i zarządzania przedsiębiorstwem o dużej innowacyjności organizacyjnej i technologicznej. Oprócz bardzo ważnego zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku oraz kompetencji społecznych ważne będzie poznanie sposobu poruszania się na europejskim i krajowym rynku pracy, ale również poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Niemiec.

Erasmus +

» Uczeń biorący udział w projekcie będzie miał zapewniony kurs języka branżowego niemieckiego, spotkanie integracyjne, w czasie którego zapozna się
z uczestnikami. Zapewniony będzie miał transport do Niemiec oraz transport lokalny, nocleg i wysokie miesięczne kieszonkowe, które wynosi około 1000 euro.

» Każdy uczeń ZST w Strzyżowie ma szansę zostać uczestnikiem projektu praktyk zagranicznych. Warto być uczniem naszego Zespołu Szkół Technicznych!Opinie Co mówią o nas nasi absolwenci, którzy dzięki nam realizują swoje marzenia oraz karierę zawodową?

Skontaktuj się z nami Wypełnij formularz i skontaktuj się z ZST w Strzyżowie.

Smiling Two Girls